Czym się różnią powłoki anodowe od katodowych?

W celu zabezpieczenia metali przed korozją nakłada się na ich powierzchnię warstwy materiału, czyli powłokę ochronną. Wyróżniamy dwie podstawowe grupy powłok: organiczne, np. farby, lakiery, smary itp., oraz nieorganiczne - metalowe i niemetalowe. Na skalę przemysłową wytwarzane są przede wszystkim powłoki metalowe, które dzielimy na anodowe i katodowe. W dalszej części naszego wpisu wyjaśnimy, jakie są główne różnice między nimi.

Powłoki anodowe i katodowe - jakie są między nimi różnice?

Powłoki anodowe wytwarzane są z metali mniej szlachetnych, a więc o bardziej ujemnym potencjale elektrochemicznym niż metal chroniony. Wprawdzie mogą być wykonane z różnych materiałów (np. kadmu), to jednak najczęściej wykorzystywany jest w tym celu cynk. Powłoki anodowe znajdują zastosowanie przede wszystkim przy ochronie stali i żeliwa. Bardzo często pokrywane są nimi blachy (blachy ocynkowane). Po pokryciu metalu warstwą cynku w przypadku pojawienia się na powierzchni rysy lub szczeliny powstaje się ognisko, w którym katodą jest żelaza, a anodą cynk. W ten sposób do roztworu przechodzą jony cynku, a nie jony żelaza. Dlatego też powłoka anodowa na metalu nie musi być idealnie szczelna.

Powłoki katodowe powstają z bardziej szlachetnych metali niż metal chroniony - to przede wszystkim wyróżnia je od powłok anodowych. Do tej grupy zaliczamy m.in. powłoki z miedzi, niklu, chromu, cyny, srebra. W przeciwieństwie do powłok anodowych warstwy ochronne muszą szczelnie pokrywać całą powierzchnię metalu, aby zapewnić stosowne zabezpieczenie. Jeśli dojdzie do powstania szczeliny, powstaje mikro ogniwo, w którym żelazo jest anodą, więc ulega ono rozpuszczeniu. Przyspiesza to procesy korozyjne, a metal szlachetny staje się katodą ogniwa. W wyniku uszkodzenia powłoki katodowej szybkość rozwoju korozji może być nawet większa niż przy całkowitym braku powłok ochronnych.

Ochrona katodowa znajduje zastosowanie przede wszystkim do ochrony m.in. rurociągów w wodzie morskiej i gruncie, zbiorników zakopywanych w gruncie lub zasypywanych (np. zbiorników paliw), zbrojenia żelbetu.