Powlekanie cynkiem

Powlekanie cynkiem stanowi jedną z najlepszych metod ochrony konstrukcji i przedmiotów metalowych przez rdzewieniem. Utworzenie trwałej, jednolitej i spójnej z materiałem warstwy na jego powierzchni chroni wnętrze przed bezpośrednim kontaktem z tlenem czy wilgocią. Dzięki temu jego struktura zostaje zachowana przez wiele lat bez względu na to, w jakich warunkach jest eksploatowana.

Powlekanie cynkiem może się odbywać na dwa sposoby. Jednym z nich jest cynkowanie ogniowe, które wymaga umieszczenia materiału w środowisku o temperaturze powyżej 400C. Rozgrzanie nie zawsze jest korzystne dla powlekanego elementu, dlatego alternatywną metodą jest cynkowanie galwaniczne. Jest to metoda stosowana w naszym zakładzie, która pozwala na zabezpieczanie powierzchni elementów o różnych rozmiarach. Zależnie od ich gabarytów wykonujemy powlekanie cynkiem na liniach bębnowych lub zawiesinowych.

 

Cynkowanie jako skuteczna ochrona przed korozją

Korozja jest jednym z największych zagrożeń trwałości konstrukcji metalowych. Wystarczy kontakt z powietrzem, a w szybkim tempie następuje utlenianie powierzchniowej warstwy metalu i powstaje jego tlenek. Proces ten znacznie przyspieszają zmienne warunki środowiskowe, a w szczególności kontakt z wilgocią. Korodowanie osłabia strukturę metali poprzez zmniejszanie ich grubości i w konsekwencji – zdolności do znoszenia obciążeń. Powlekanie cynkiem pozwala znacznie opóźnić ten proces.