Galwanizacja

Galwanizacja jest metodą pokrywania powierzchni materiału (metalu lub niemetalu) metalem z zastosowaniem zjawiska elektrolizy. Proces przebiega w kąpieli elektrolitycznej, w której jest zanurzany dany element. Znajdujące się w cieczy jony metalu, z którego jest tworzona powłoka, przemieszczają się pod wpływem prądu. Kierunek tego ruchu jest wymuszony przez ujemną katodę, którą w przypadku cynkowania stali jest galwanizowany element, i dodatnią anodę, najczęściej wykonaną z metalu przeznaczonego na powłokę – w naszej firmie jest nią cynk. Efektem tego zjawiska jest powstanie bardzo spójnej, szczelnej i cienkiej powłoki, która chroni detal przed kontaktem z czynnikami zewnętrznymi.

Galwanizacja jest procesem, który przypomina zamykanie przedmiotu w próżniowym opakowaniu foliowym. Powłoka ściśle przylega do materiału, a jednocześnie jest nieprzepuszczalna dla wilgoci i powietrza. W efekcie metal nie utlenia się i nie traci swoich właściwości.

 

W jakim celu galwanizuje się przedmioty?

Podstawową rolą, jaką odgrywa galwanizacja, jest odizolowanie metalu od czynników zewnętrznych, które mogłyby przyczyniać się do zmiany jego struktury. Głównym czynnikiem zagrażającym metalom jest tlen, który wchodzi w związek z ich atomami, tworząc tlenki. W efekcie struktura materiału ulega osłabieniu. Konsekwencją może być odkształcanie się elementów konstrukcji, a przy dłuższym korodowaniu – nawet powstawanie w nich dziur i wżerów. Galwanizacja podatnej na rdzewienie stali, czyli powlekanie cynkiem, sprawia, że zewnętrzna powłoka szczelnie izoluje materiał od tlenu. W efekcie zjawisko utleniania zostaje zatrzymane. Zastosowanie galwanizacji jest bardzo szerokie. W firmie Patelscy wykorzystujemy ją do cynkowania elementów stalowych, ale również żeliwnych, w tym będących częścią maszyn, konstrukcji budynków, przedmiotów użytkowych czy części montażowych.