Czym zajmuje się galwanoplastyka?

Galwanoplastyka brzmi bardzo tajemniczo i wiele osób nie wie, czym tak naprawdę jest. Pod tą dziwną nazwą kryje się jeden z dwóch podstawowych działów galwanotechniki, która zajmuje się wytwarzaniem metodami elektrolitycznymi powłok na różnych podłożach. Galwanoplastyka to wytwarzanie cienkich metalicznych powłok, które nie są trwale związane z podłożem. Jej celem jest precyzyjne utrwalenie jego kształtu. Uformowane w ten sposób powłoki mogą być wykorzystywane jako formy do matryc odlewniczych lub wtryskarskich. Może być to również doskonała metoda tworzenia wyrafinowanych przedmiotów o skomplikowanych kształtach.

Na jakich podłożach stosuje się galwanoplastykę?

Charakterystyczne dla galwanoplastyki jest to, że stosuje się w niej najczęściej podłoża niemetaliczne. Aby ich nie zniszczyć, podczas powlekania ich metalem, są one starannie pokrywane warstwą przewodzącej prąd elektryczny substancji, którą po zakończeniu tego procesu można bezpiecznie usunąć. Dzięki tej metodzie można tworzyć cienkościenne przedmioty z metalu o bardzo skomplikowanych kształtach. W procesie wytwarzania takiej powłoki wykorzystuje się metodę osadzania elektrolitycznego. Wybrany przedmiot pokrywany jest łatwo usuwalną warstwą, która przewodzi prąd (np. grafitem), a następnie wykonywana jest jego wierna metalowa odbitka.

Jakie zastosowania znajduje galwanoplastyka?

Galwanoplastykę stosuje się do utrwalania kształtów rzeźb, odlewów silikonowych, a nawet cennych okazów przyrodniczych (np. motyli, żuków lub innych stworzeń). Odbitki wykonane tą metodą mogą służyć do produkcji złożonych matryc i form odlewniczych lub wtryskowych używanych do produkcji elementów z tworzyw sztucznych (np. płyt kompaktowych czy reflektorów samochodowych). To także doskonała metoda wykorzystywana do tworzenia przedmiotów dekoracyjnych. Stosuje się ją również do wytwarzania precyzyjnych elementów optyki metalowej czy odbłyśników laserowych, które są częściami systemów nawigacji kosmicznej.