Gdzie można spotkać mikrospękane powłoki galwaniczne?

Pod względem stanu powierzchni i struktury powłoki galwaniczne dzielą się na kilka typów, a wśród nich wyróżniamy powłoki mikrospękane. Z dalszego wpisu dowiesz się, co zaliczamy do tej kategorii powłok oraz w jaki sposób one powstają.

Mikrospękane powłoki galwaniczne z powodu naprężeń

Defekty na powłokach galwanicznych często wynikają z naprężeń własnych. Dochodzi wówczas do pękania, odwarstwiania się lub pokrywania się pęcherzami powierzchni. Gdy powstają duże naprężenia wewnętrzne, struktura metalu powłoki pęka i odwarstwia się. Szczególnie niebezpieczne są duże naprężenia rozciągające, gdyż poprzez mikrospękania lub nawet odwarstwienia mogą powodować znaczny spadek odporności korozyjnej.

Dlatego też w celu przeciwdziałania tego typu konsekwencjom stosuje się specjalne antynaprężeniowe dodatki organiczne.

Mikrospękania niekiedy widoczne są gołym okiem, ale zdarza się, że uwidaczniają się dopiero pod mikroskopem. Występowanie naprężeń własnych powłok i naprężeń zewnętrznych to ich główna przyczyna. Skutkiem mikrospękań są pęknięcia powłoki lub siatka drobnych spękań.

Mikrospękane powłoki a korozja

Największym zagrożeniem dla wszystkich powłok galwanicznych jest korozja. Do jej występowania przyczyniają się nie tylko czynniki atmosferyczne i bezpośredni kontakt z innymi tworzywami czy metalami, ale również obecność zanieczyszczeń czy naprężenia pochodzące z zewnątrz. Dlatego też odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne jest koniecznością, a szczególne znaczenie ma w przypadku mikrospękanych powłok galwanicznych.

Przebieg i szybkość korozji powłok galwanicznych zależy od wielu czynników, w tym nie tylko działania środowiska korozyjnego, ale i stanu powierzchni czy układu metal powłoki — metal podłoża. Na szczęście obecnie istnieje wiele możliwości w zakresie stosownej ochrony powłok przed zjawiskami korozyjnymi już na etapie procesów galwanicznych.