Pasywacja metalu. Charakterystyka procesu

 

Pasywacja jest procesem chemicznym lub elektrochemicznym, powodującym przechodzenie metalu z aktywnego stanu, w pasywny. Sam proces polega na tym, że reakcji ulega wierzchnia warstwa atomów i powstaje cienka warstwa związku, nieulegająca dalszej reakcji. Jeśli zostanie zniszczona pasywna powłoka, dochodzi do korozji. Metale są narażone na działanie środowiska naturalnego i chemicznego, dlatego konieczna jest pasywacja, by je chronić przed rdzewieniem. Istnieje naturalna pasywacja, jeśli utworzy się patyna na miedzianej warstwie. Jest to możliwe, dzięki działaniu tlenu zawartego w powietrzu. Nie dotyczy to jednak wszystkich metal i dlatego, przeprowadzana jest pasywacja, poprzez oksydowanie elektrolityczne - aluminium oraz chemiczne – stopy żelaza. Pasywacji ulega chrom, żelazo i glin, które pod wpływem utleniających czynników, ulegają reakcji. Tworzy się więc cienka powłoka, która podlega reakcji.

Pasywacja stali nierdzewnej

Wszystkie produkty czy elementy metalowe, są poddawane pasywacji, w celu zabezpieczenia przed korozją i utrwalić materiał na działanie czynników chemicznych i atmosferycznych. Pasywacja metali stosowana jest w wielu branżach. Tylko w ten sposób produkt będzie trwały. Przed pasywacją musimy odpowiednio przygotować powierzchnię metalu, stosując odpowiednie preparaty, przyspieszające procesy i ułatwiające dalszą obróbkę powierzchni. Dzięki temu metal nie tylko jest zabezpieczony przed korozją, ale jest lepsza przyczepność powłok, które są nakładane na dany element. Dzięki temu mamy niższe koszty obróbki. Powierzchnie metalowe są przygotowywane do malowania proszkowego, różnymi metodami. Jedną z nich jest metoda zanurzeniowa i natryskowa. Cynkownia Patelscy, która zajmuje się procesem pasywacji, wykorzystuje lakiery polimerowe, zabezpieczające materiał przed zmianą temperatury, wilgotnością oraz promieniami UV. Metoda ta znajduje częste zastosowanie m.in. w zabezpieczaniu barierek czy drzwi metalowych.

Charakterystyka procesu pasywacji.

Pasywacja jest nowoczesną metodą zabezpieczającą ocynkowane metale przed niekorzystnym wpływem wszelkiego rodzaju czynników zewnętrznych. Przeważnie następuje po procesie galwanizacji. Mamy pewność, że pokrywany metal nie ulegnie korozji, co w przypadku części do maszyn, ogrodzeń, bram, karoserii itp. jest niezwykle istotną sprawą. Pasywacja sprawdza się przy produktach, takich jak np. aluminium, nie mają powłoki galwanicznej. Musimy jednak wiedzieć, że pasywacja w dużym stopniu jest uzależniona od warunków zewnętrznych. I tak np. chrom, magnez, miedź, tytan, glin, ołów i mangan, ulegają pasywacji naturalnej, w powietrzu, natomiast żelazo, chrom i glin, poddawane są pasywacji w stężonym kwasie azotowym, z kolei: ołów, wapń oraz glin, pasywacji w kwasie siarkowym. Cynkownia Patelscy uzależnia pokrycie metali, od wielkości i właściwości danego wyrobu, w tym od jego rozciągliwości, podatności na kształtowanie czy temperatury topnienia. Doskonałym sposobem jest np. zanurzanie przedmiotów w roztopionym ciekłym cynku. Utworzona powłoka ochronna, posiada budowę warstwową.